Förkorta feedbacklooparna och anpassa till förändring i en komplex värld

Vad är Agile egentligen – när funkar det och när funkar det inte? Världen förändras snabbare och allt blir mer komplext. Marknaden förändras. Nya aktörer och tjänster dyker upp. Gårdagens behov är inte relevanta imorgon.

De senaste åren har Agile blivit ett modeord som klistras på allt möjligt. Alla vill vara agila. Men det agila manifestet har funnits i 20 år och John R Boyd pratade om agiltet långt tidigare. Så vad betyder Agile egentligen? I vilken typ av problem och i vilka miljöer har man nytta av agilt tankesätt? Och finns det verkligen något som kan kallas för agila arbetssätt?